Winkels

Lelystraat 95
Sliedrecht

ca. 889m2 winkel/ showroomruimte gelegen aan de Lelystraat 95 te Sliedrecht, direct tegenover de entree van Loods5

Metrage 889 m2
Type aanbod winkel /showroom
Huur vanaf 889
Huurprijs € op aanvraag

Locatie en Bereikbaarheid
De locatie ligt aan de noordzijde van het bedrijventerrein De Nijverwaard te Sliedrecht en heeft tevens een ontsluiting aan de Parallelweg.
Dit bedrijventerrein is goed gesitueerd direct langs rijksweg A15 nabij afslag 24, Sliedrecht West/ Wijngaarden en op korte afstand van het treinstation.
Door de gunstige ligging in de nabijheid van de A15 zijn alle bedrijfs- en industriecentra in de Randstad en het westen van Brabant zeer goed bereikbaar, terwijl ook de verbindingen met de rest van Nederland uitstekend te noemen zijn.

Indeling
begane grond
487m2

1e verdieping
402m2
Huurprijs
op aanvraag
Huuringangsdatum
in overleg
Huurtermijn
in overleg
Huurvoorwaarden
Bankgarantie:
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of
waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de
hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering:
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de
Consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting:
Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet
aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter
compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor
BTW belaste huur.

Huurovereenkomst:
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende
Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen
aangevuld met bijzondere bepalingen.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Winkels

Capelle aan den IJssel
Duikerlaan 400

Winkels

Rotterdam
Oostzeedijk 332

Winkels

Ridderkerk
De Genestetstraat 52