Foto's (6)

Kantoorruimte

Cypresbaan 45
Capelle aan den IJssel

Circa 582 m² zeer representatieve turn-key kantoorruimte gelegen aan de Cypresbaan 45 te Capelle aan den IJssel direct langs de rijksweg A20. Het gebouw maakt deel uit van een complex met 4 moderne kantoorgebouwen en ruim afgesloten parkeerterrein gelegen in het Hoofdweggebied.

Het is in overleg

Metrage 582 m2
Type aanbod Kantoorruimte
Huur vanaf 293
Huurprijs € 95,-- per/ m2 per jaar excl. BTW en servicekosten

Locatie en Bereikbaarheid
Het bedrijvenpark Hoofdweg is uitstekend bereikbaar per auto. De op- en afritten (Rotterdam –Alexander / Capelle aan den IJssel) van de A-20 ligging op nog geen kilometerafstand. Er is een directe busverbinding vanaf de Hoofdweg naar het NS-station Capelle-Schollevaar, alsmede het NS-/ metrostation Alexander. De Hoofdweg is onlangs verbreed en verfraaid hetgeen de bedrijven uitstekend bereikbaar maakt

Voorzieningen
De kantoorruimte wordt zeer representatief opgeleverd voorzien van o.a.:
- representatieve entreehal met receptie balie voor exclusief of gezamenlijk gebruik;
- systeemplafond voorzien van ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- luchtbehandelinginstallatie, met 3 tot 3,5-voudige mechanische ventilatie in de kantoren;
- pantry per verdieping;
- liftinstallatie;
- brandslaghalspel;
- brandmeldinstallatie;
- alarminstallatie (alleen op kantoorverdieping);
- topkoeling;
- bestaande luxe scheidingswanden en deuren;
- toiletgroep per verdieping;
- bestaande vloerbedekking.
Indeling
Begane grond : 289m2 + 6 parkeerplaatsen
1e verdieping : 293m2 + 7 parkeerplaatsen

per verdieping te huur
Huurprijs
€ 95,-- per m2 per jaar excl. BTW en servicekosten
Huurtermijn
Bespreekbaar
Huuringangsdatum
In overleg
Servicekosten
€15,00 per m2 per jaar, eventueel te vermeerderen met b.t.w. als verrekenbaar voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten. De servicekosten kunnen omvatten:
•Drinkwaterlevering
•Warmtelevering inclusief vastrecht
•Electraverbruik incl. vastrecht
•Onderhoud en energie van de technische installaties waaronder het ventilatiesysteem en de liftinstallatie
•Vuilafvoer en containerhuur
•Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke entreehal en het wassen van de buitenbeglazing (1x per kwartaal)
•Vervangen van lampen e.d. in de algemene ruimten
•Glasverzekering van alle gevelramen van het gebouw
•Administratiekosten ad 5 % over de hierboven genoemde leveringen en diensten

Voornoemde voorschotten zijn uitgangspunten en zullen jaarlijks worden verrekend op basis van nacalculatie.
Huurvoorwaarden
Bankgarantie
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerkantoorruimte in de buurt

Kantoorruimte

Capelle aan den IJssel
Warenarburg 1-5

Kantoorruimte

Capelle aan den IJssel
Duikerlaan334-336

Kantoorruimte

Capelle aan den IJssel
Rivium 3e straat 32-48

Kantoorruimte

Capelle aan den IJssel
De Linie5

Kantoorruimte

Capelle aan den IJssel
De Linie3