Foto's (2)

Bedrijfsruimte

Dalkruidbaan 170-182
Capelle aan den IJssel

4 nieuw te realiseren bedrijfsruimten met kantoor ter grootte van 900m2 bedrijfshal en 200m2 kantoor , gelegen op zichtlocatie vanaf de snelweg A20 te Capelle aan den IJssel

Metrage 1100 m2
Type aanbod Bedrijfsruimte met kantoor
Huurprijs € 110000,-- per jaar excl btw en servicekosten

Locatie en Bereikbaarheid
Het bedrijventerrein is gelegen tussen de Hoofdweg en de Rijksweg A-20 in de gemeente
Capelle aan den IJssel en heeft goede aansluitingen op de op- en afritten van de Rijksweg A-20. Op het bedrijventerrein zijn onder andere gevestigd Fagron, van den Assem , Osram Benelux, Opel-dealer, Flügel, Coster & Zn., etc.Het Capelle Trade Centre is gelegen in de directe nabijheid van een NS-station en van het winkelcentrum Alexandrium III te Rotterdam. De woonwijken Schollevaar, met winkelvoorzieningen, Zevenkamp en de nieuwbouwwijk Nesselande liggen aangrenzend om het bedrijventerrein
Indeling
Indeling/ afmetingen
Unit A
Bedrijfsruimte ca. 900m²
Kantoorruimte ca. 200m²
Verhuurd

Unit B
Bedrijfsruimte ca. 900m²
Kantoorruimte ca. 200m²

Unit C
Bedrijfsruimte ca. 900m²
Kantoorruimte ca. 200m²

Unit D
Bedrijfsruimte ca. 900m²
Kantoorruimte ca. 200m²
Onder optie
Voorzieningen
Kantoorruimte
- te openen ramen;
- systeemplafond voorzien van LED-armaturen;
- kabelgoten;
- vloerbelasting van 400 kg/m²
- gescheiden toiletten;
- mechanische ventilatie;
- pantryvoorziening;
- ontruimingsinstallatie.

Bedrijfsruimte
- vrije hoogte van ca. 7 m¹
- vloerbelasting ca. 2.500 kg/m²;
- elektrische overheaddeuren ca. 4.20 * 4.00 m;
- krachtstroomaansluiting (vermogen 3 x 35 Amp.);
- verwarming;
- buitenterrein voorzien van parkeerplaatsen;
- lichtstraten.
Huurprijs
€ 110.000,-- per bedrijfsunit per jaar exclusief BTW en servicekosten
Huurtermijn
5 + 5 jaar.
Huuringangsdatum
3e / 4e kwartaal 2022
Huurvoorwaarden
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met b.t.w.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door
PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerbedrijfsruimte in de buurt

Bedrijfsruimte

Capelle aan den IJssel
Essebaan 30

Bedrijfsruimte

Capelle aan den IJssel
Molenbaan 3

Bedrijfsruimte

Capelle aan den IJssel
Molenbaan/ Essebaan 22-24/ 41-45

Bedrijfsruimte

Capelle aan den IJssel
Essebaan 29