Foto's (6)

Kantoorruimte

Rivium 3e straat 32-48
Capelle aan den IJssel

Het bedrijvenpark Rivium bevindt zich in de agglomeratie Rotterdam, direct aan rijksweg
A16 (Rotterdam-Dordrecht-Breda) aan de voet van de Van Brienenoordbrug. Het is goed
bereikbaar met openbaar vervoer, zowel per bus als met de vernieuwde Park Shuttle
naar de metrostations. Diverse bedrijven

Metrage 1379 m2
Type aanbod Kantoorruimte
Huur vanaf 175
Huurprijs € 109,-- per m2 per jaar exclusief BTW en servicekosten

Locatie en Bereikbaarheid
Per auto
Capelle aan den IJssel Rivium is gelegen aan de voet van de Van Brienenoordbrug. Deze unieke locatie ligt direct aan rijksweg A16. De op- en afritten van Rivium liggen aan de Abram van Rijckevorselweg. De bereikbaarheid per auto is derhalve uitstekend.

Per OV
Metrostation Capelsebrug is op loopafstand gelegen en bovendien rijdt buslijn 91 tussen het ‘Rivium‘ en metrostation Capelsebrug. Vanaf dit metrostation zijn Kralingse Zoom, Alexandrium en Rotterdam centraal station goed bereikbaar.
Metrostation ‘Kralingse Zoom‘ is tevens goed bereikbaar middels de Park Shuttle, waarvan de halte zeer nabij is gelegen.
Indeling
Tri Colore II, begane grond ca. 751m²
Tri Colore III, 2e verdieping ca. 453 m²
Tri Colore III penthouse ca. 175m²

eventueel in units vanaf 226m2 beschikbaar
Huurprijs
€ 109,-- per m2 per jaar exclusief BTW en servicekosten
Servicekosten
EUR 40,- per m² v.v.o. per jaar, te vermeerderen met BTW als verrekenbaar voorschot.

De leveringen en diensten kunnen onder meer omvatten:
- warmtelevering, inclusief vastrecht;
- elektraverbruik van de kantoorruimte;
- waterlevering, inclusief vastrecht;
- stroomvoorziening, inclusief vastrecht;
- onderhoudscontracten en kosten van diverse technische installaties;
- schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, waaronder trappenhuizen, lift
en de centrale entreehal;
- kosten ramen wassen aan de buitenzijde en van de gemeenschappelijke beglazing;
- stroomvoorziening ten behoeve van de gemeenschappelijke ruimten en de technische
installaties;
- onderhoud en vervanging van de verlichtingsarmaturen in de gemeenschappelijke
ruimten alsmede de noodverlichting;
- kosten vuilafvoer en huur vuilcontainers;
- premie glasverzekering;
- kosten alarminstallatie en alarmopvolging;
- onderhoud groenvoorziening en parkeerterrein;
- kosten lifttelefoon;
- bijdrage lidmaatschap Vereniging park management "Rivium", naar rato verschuldigd;
- administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

De afrekening zal jaarlijks plaatsvinden naar rato van het gehuurde ten opzichte van het totale metrage van het gebouw.
Huurvoorwaarden
Betalingen
Huur, servicekosten en BTW per kwartaal vooruit.

Ingangsdatum
In overleg

Bankgarantie
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie juli 2003, met de daarbij behorende algemene bepalingen.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerkantoorruimte in de buurt

Kantoorruimte

Capelle aan den IJssel
Warenarburg 1-5

Kantoorruimte

Capelle aan den IJssel
Duikerlaan334-336

Kantoorruimte

Capelle aan den IJssel
Cypresbaan45

Kantoorruimte

Capelle aan den IJssel
De Linie5

Kantoorruimte

Capelle aan den IJssel
De Linie3