Foto's (4)

Bedrijfsruimte

Grotenoord 22
Hendrik Ido Ambacht

Een vrijstaand bedrijfsgebouw met representatieve kantoor- en bedrijfsruimte en afgesloten buitenterrein. Het gebouw heeft een moderne, zakelijke uitstraling en heeft voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.Metrage 1944 m2
Type aanbod Bedrijfsruimte met kantoor
Huur vanaf 1944
Huurprijs € 155.000,-- per jaar

Locatie en Bereikbaarheid
Het object is gelegen op bedrijventerrein Grotenoord en heeft uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15 (Europoort-Rotterdam-Gorinchem) en A16 (Rotterdam-Dordrecht-Breda).
Indeling
Kantoorruimte ca. 480 m²
Bedrijfsruimte ca. 1.290 m²
Entresol ca. 174 m²
Buitenterrein ca. 1.000 m²
Voorzieningen
Kantoorruimte:
- royale overdekte entree;
- houten kozijnen met isolerende beglazing;
- toiletruimte;
- pantry met warmwatervoorziening;
- systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
- vloerverwarming;
- brandblusmiddelen

Bedrijfsruimte:
- vrije hoogte ca. 6,00 meter;
- 6 elektrisch bedienbare overheaddeuren met loopdeuren;
- 3 x 10tons kraanbanen
- TL-verlichting;
- verwarming door middel van gasgestookte heaters;
- entresolvloer;
- toiletruimte;
- krachtstroom aansluitingen aanwezig;
- brandblusmiddelen.
Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 155.000,-- per jaar exclusief b.t.w. en servicekosten
Servicekosten
in overleg vast te stellen
Huurtermijn
in overleg
Huuringangsdatum
per direct
Huurvoorwaarden
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met b.t.w.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.


Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Makelaardij bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meer bedrijfsruimte in de buurt