Foto's (3)

Kantoorruimte

Amstelstraat 11
rotterdam

Kantoorruimte op een uitstekende locatie midden in de Spaanse Polder.


Metrage 1 m2
Type aanbod Bedrijfsruimte
Huur vanaf 300
Huurprijs € 75,-- p/m2 per jaar

Locatie en Bereikbaarheid
Het bedrijfspand is gelegen op het bedrijventerrein Spaanse Polder, De Spaanse Polder is gelegen aan de rand van de A20. Via de Matlingeweg is er een directe verbinding met de A13 van en naar Den Haag en de A20 (ring Rotterdam).
De Spaanse polder is verder uitstekend bereikbaar via bus-, metro en treinstation
Voorzieningen
- Systeemplafond met verlichting;
- toiletten;
- pantry;
- scheidingswanden;
- parkeren voor de deur.
- vloerbedekking.

Huurprijs
€ 75,-- p/m2 per jaar excl. BTW
Huurtermijn
nader te bepalen
Huuringangsdatum
per direct mogelijk, afhankelijk van de afmeting
Servicekosten
nader te bepalen
Huurvoorwaarden
Bankgarantie
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), met de daarbij behorende algemene bepalingen
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerkantoorruimte in de buurt

Kantoorruimte

Rotterdam
Cairostraat 101 - 109

Kantoorruimte

Rotterdam
Cairostraat69-97

Kantoorruimte

Rotterdam
Sydneystraat 33-37

Kantoorruimte

Rotterdam
Frobenstraat19 t/m 21

Kantoorruimte

Rotterdam
Hongkongstraat 43-49

Kantoorruimte

Rotterdam
Piekstraat15-35