Foto's (4)

Bedrijfsruimte

Bovendijk 200
Rotterdam

Een bedrijfsruimte van ca. 560 m2 met ca.170 m2 kantoorruimte verdeeld over de begane grond en de 1e verdieping gelegen op het bedrijvenpark Zestienhoven aan de Bovendijk 200 te Rotterdam.

Metrage 730 m2
Type aanbod Bedrijfsruimte met kantoor
Huurprijs € 53.335,-- per jaar excl. BTW

Locatie en Bereikbaarheid
Het object is uitstekend gelegen ten opzichte van openbaar vervoer(NS Station Wilgenplaslaan), Rotterdam-Airport (5 minuten!) en Rijkswegen A-13 en A-20 op korte afstand bereikbaar.
Indeling
Bedrijfsruimte ca. 560m²
Kantoorruimte ca. 170m²
Voorzieningen
De bedrijfsruimte is voorzien van;
· betonvloer;
· vloerbelasting ca. 3.000 kg/m²;
· elektrisch bedienbare overheaddeur;
· verwarming door middel van een heater;
· TL-verlichting;
· geïsoleerde gevels in dak;
· brandblushaspel;
· vrije hoogte 6,10 meter

De kantoorruimte is voorzien van:
· pantry;
· vloerbedekking;
· systeemplafonds met inbouwarmaturen;
· te openen ramen;
· verwarming middels radiatoren;
· eigen cv-ketel;
· hardhouten trap naar verdieping.

Huurprijs
Bedrijfsruimte
€ 65,-- per m² per jaar

Kantoorruimte
€ 100,-- per m² per jaar
Huuringangsdatum
In overleg
Huurvoorwaarden
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle
Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte
van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen
met b.t.w.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het
gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer
gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder
niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig
moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan
worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor
verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast
te stellen bedrag worden verhoogd.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet
bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers
en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten
en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meer bedrijfsruimte in de buurt

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Graafstroomstraat 51-53

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Schuttevaerweg 101-115

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Sydneystraat 13

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Kiotoweg 361

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Kiotoweg 337

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Keersopstraat 37-39

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Sydneystraat 33