Foto's (6)

Kantoorruimte

Frobenstraat 19 t/m 21
Rotterdam

Onderhavige kantoorunits maken onderdeel uit van een kleinschalig, representatief
kantorencomplex. Het kantorencomplex is uitstekend bereikbaar met de auto en ideaal
gelegen t.o.v. het openbaar vervoer vanwege de aanleg van de Randstad Rail. In
verband met het bestemmingsplan “Polder Zestien

Metrage 110 m2
Type aanbod Kantoorruimte
Huur vanaf 110
Huurprijs € va. 1.500,-- per maand excl. BTW en servicekosten

Locatie en Bereikbaarheid
Met eigen vervoer uitstekend bereikbaar vanaf de ring Rotterdam komend via rijksweg
A20 (Hoek van Holland- Gouda) neemt u afslag Rotterdam- Centrum (schieplein),
waarna u via de G.K. van Hogendorpweg en de Melanchtonweg in enkele autominuten de
Frobenstraat bereikt. In verband met bestemmingsplan “polder Zestienhoven” binnenkort
een nog betere ontsluiting met Rotterdam Airport door opname van een nieuwe
hoofdontsluiting vanaf de G.K. van Hogendorpweg.

Daarnaast is de kantoorruimte goed bereikbaar met openbaar vervoer, zeker met de
opening van de Randstad Rail, de halte Melanchtonweg (2 á 3 minuten lopen vanaf het
kantoorgebouw) met een directe verbinding met Den Haag.
Voorzieningen
De kantoorruimte zal in goede staat worden opgeleverd, onder ander voorzien van:
- eigen pantry;
- eigen toiletvoorzieningen;
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- huidige vloerafwerking;
- elektrisch te bedienen inbraakwerende rolluiken
Indeling
Frobenstraat nr 19d: ca. 110m² gelegen op de eerste verdieping
Huurprijs
vanaf € 1.500,-- per maand excl.BTW en servicekosten
Huurtermijn
In overleg
Huuringangsdatum
Nader overeen te komen
Servicekosten
€ 110,00 per maand te vermeerderen met BTW als verrekenbaar voorschot:
• assurantiepremie buitenbeglazing;
• 6 x per jaar zemen van de ramen aan de buitenzijde;
• schoonhouden buitenterrein;
• schoonhouden trappenhuis;
• service contract C.V.;
• service contract slagboom;
• administratiekosten ad 5% over de hierboven vermelde leveringen en diensten.

Voor wat betreft de nutsvoorzieningen dient huurder rechtstreeks contracten af te sluiten met betreffende nutsbedrijven.
Huurvoorwaarden
Bankgarantie
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerkantoorruimte in de buurt

Kantoorruimte

Rotterdam
Cairostraat 101 - 109

Kantoorruimte

Rotterdam
Cairostraat69-97

Kantoorruimte

Rotterdam
Sydneystraat 33-37

Kantoorruimte

rotterdam
Amstelstraat 11

Kantoorruimte

Rotterdam
Hongkongstraat 43-49

Kantoorruimte

Rotterdam
Piekstraat15-35