Foto's (6)

Bedrijfsruimte

Schuttevaerweg 76
Rotterdam

Bedrijfspand van ca. 2.060m² bedrijfsruimte en ca. 460m² kantoor op de 1e verdieping
gelegen aan de Schuttevaerweg 76 te Rotterdam Spaanse Polder.


Metrage 2500 m2
Type aanbod bedrijfsruimte met kantoor
Huurprijs € 15.000,-- per maand excl BTW en servicekosten

Locatie en Bereikbaarheid
Het bedrijfspand is gelegen op het bedrijventerrein Spaanse Polder, De Spaanse Polder is gelegen aan de rand van de A20. Via de Matlingeweg is er een directe verbinding met de A13 van en naar Den Haag en de A20 (ring Rotterdam).
De Spaanse polder is verder uitstekend bereikbaar via bus-, metro en treinstation Schiedam.
Indeling
Bedrijfsruimte : ca. 2.060m²
Kantoor : ca. 460m²
Parkeren : 40pp eigenterrein
Voorzieningen
Kantoor-/ showroomruimte
- entree met baliefunctie;
- vaste trap naar de 1e verdieping;
- te openen ramen;
- systeemplafonds met verlichting;
- toiletten;
- scheidingswanden;
- kabelgoten;
- verwarming middels radiatoren;

Bedrijfshal
- vrije hoogte 6 meter;
- verlichting;
- heaters;
- 3 overheaddeuren/ dockshelters;
- toilet;
- brandblusmiddelen.
Huurprijs
€ 15.000,-- per maand exclusief BTW en servicekosten
Huurtermijn
in overleg
Huuringangsdatum
1e kwartaal 2020
Oplevering
in huidige staat
Servicekosten
in overleg
Huurvoorwaarden
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met b.t.w.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.

Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door
PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meer bedrijfsruimte in de buurt

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Graafstroomstraat 51-53

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Schuttevaerweg 101-115

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Sydneystraat 13

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Kiotoweg 361

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Kiotoweg 337

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Keersopstraat 37-39

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Sydneystraat 33