Foto's (1)

Bedrijfsruimte

Singaporestraat 58
Rotterdam

multifunctionele bedrijfsruimte gelegen aan de Singaporestraat 58 te Rotterdam

Metrage 50 m2
Type aanbod bedrijfsruimte
Huur vanaf direct
Huurprijs € 550,-- per maand

Locatie en Bereikbaarheid
Het bedrijvenpark “Rotterdam Noord-West” is aan twee zijden ontsloten. Aan de
noordzijde is een directe aansluiting op de A13 (Rotterdam-Den Haag). Aan de zuidzijde
geeft de Matlingeweg via de Spaanse Polder een uitstekende verbinding met de A20
(Hoek van Holland-Utrecht). Daardoor zijn de luchthaven “Rotterdam Airport”, het
havengebied, het Westland en alle steden in de Randstad uitstekend bereikbaar. Met
openbaar vervoer is de locatie bereikbaar via verschillende busverbindingen.
Voorzieningen
De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
- monoliet afgewerkte betonvloer (vloerbelasting 1.500 kg/m2);
- vrije hoogte minimaal 6,8 m1;
- verlichting middels opbouwarmaturen;
- overheaddeur;
- verwarming d.m.v. een gasgestookte heater;
- meterkast met mogelijkheid voor krachtstroom;
- pantryblok;
- toiletruimte.
Indeling
50m² Bedrijfsruimte
Huurprijs
€ 550,-- per maand, exclusief BTW en servicekosten
Servicekosten
€ 30,-- per maand exclusief BTW
Huurtermijn
In overleg
Huurvoorwaarden
Bankgarantie
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of
waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de
hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de
consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet
aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter
compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor
BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende
Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.

Voorbehoud
Alle afspraken dienen te worden overlegd aan en goedgekeurd worden door de eigenaar
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PGBedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet
bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers
en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten
en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meer bedrijfsruimte in de buurt

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Graafstroomstraat 51-53

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Schuttevaerweg 101-115

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Sydneystraat 13

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Kiotoweg 337

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Keersopstraat 37-39

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Sydneystraat 33

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Satijnbloem 39