Foto's (1)

Bedrijfsruimte

Sydneystraat 11
Rotterdam

Ca. 600m² bedrijfsruimte, ca. 180m² kantoorruimte en ruime parkeergelegenheid op eigen terrein gelegen aan de Sydneystraat 11 te Rotterdam op het uitermate representatieve bedrijvenpark “Noord-West” te Rotterdam.

Metrage 780 m2
Type aanbod Bedrijfsruimte met kantoor
Huurprijs € 5.000,-- per maand exclsuief BTW

Locatie en Bereikbaarheid
Het bedrijvenpark “Rotterdam Noord-West” is aan twee zijden ontsloten. Aan de noordzijde is een directe aansluiting op de A13 (Rotterdam-Den Haag). Aan de zuidzijde geeft de Matlingeweg via de Spaanse Polder een uitstekende verbinding met de A20 (Hoek van Holland-Utrecht). Daardoor zijn de luchthaven “Rotterdam Airport”, het havengebied, het Westland en alle steden in de Randstad uitstekend bereikbaar. Met openbaar vervoer is de locatie bereikbaar via verschillende busverbindingen.
Indeling
Bedrijfshal ca. 600m²
Kantoorruimte ca. 180m²
Voorzieningen
De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
- verlichting;
- toilet;
- 1 overheaddeuren;
- vloerbelasting 1.500kg/m2
- vrije hoogte 6 meter
- glad afgewerkte betonvloer

De kantoorruimte is voorzien van o.a.
- laminaat;
- toiletten;
- verlichting;
- alarm;
- cv + radiatoren.
Huurprijs
€ 5.000,-- per maand excl. BTW en servicekosten
Servicekosten
in overleg
Huuringangsdatum
per direct
Huurvoorwaarden
Bankgarantie
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.

Voorbehoud
Alle afspraken dienen te worden overlegd aan en goedgekeurd worden door de eigenaar.

Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerbedrijfsruimte in de buurt

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Satijnbloem63

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Satijnbloem57

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Vlambloem 163

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Graafstroomstraat 51-53

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Keersopstraat37-39

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Satijnbloem 39

Bedrijfsruimte

rotterdam
Bovendijk 204