Foto's (1)

Bedrijfsruimte

Vlambloem 125
Rotterdam

Bedrijfsunit bestaande uit circa 219 m2 bedrijfsruimte in combinatie met circa 112 m2
kantoorruimte verdeeld over de begane grond en de 1e verdieping en een entresol van
circa 50 m2 gelegen aan de Vlambloem 127 te Rotterdam-Ommoord

Metrage 331 m2
Type aanbod Bedrijfsruimte met kantoor
Huurprijs € 2.750,-- per maand excl. BTW

Locatie en Bereikbaarheid
Het object is gelegen op Bedrijventerrein Ommoord te Rotterdam. Het bedrijventerrein
heeft, via de President Rooseveltweg, een directe aansluiting op de A20. Ook zeer nabij
is de op- en afrit Prins Alexander aan de A16.
Indeling
Bedrijfsruimte ca. 219 m²
Kantoorruimte ca. 112 m2
Entresol ca. 50 m².
Voorzieningen
Bedrijfsruimte:
• Betonvloer;
• Daglichttoetreding d.m.v. een lichtstraat;
• Heater;
• TL Armaturen;
• CV Ketel;
• Uitstortgootsteen;
• Overheaddeur;
Kantoorruimte:
• Kunststof kozijnen met dubbel glas;
• Te openen ramen;
• Kabelgoten;
• Verwarming middels radiatoren;
• Systeem plafond met inbouwarmaturen;
• Pantry.
Huurprijs
€ 2.750,-- per maand excl. BTW
Huurtermijn
In overleg
Huuringangsdatum
Per direct mogelijk
Huurvoorwaarden
Bankgarantie
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of
waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de
hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de
consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet
aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter
compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor
BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende
Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.

Voorbehoud
Alle afspraken dienen te worden overlegd aan en goedgekeurd worden door de eigenaar.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet
bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers
en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten
en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerbedrijfsruimte in de buurt

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Satijnbloem63

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Satijnbloem57

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Vlambloem 163

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Graafstroomstraat 51-53

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Sydneystraat 11

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Keersopstraat37-39

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Satijnbloem 39