Foto's (5)
Video's (1)

Bedrijfsruimte

van Deventerstraat 48-50
Schiedam

multifunctionele bedrijfsruimte van ca. 267m², ca. 70m² entresol gelegen aan de van Deventerstraat 48-50 te Schiedam.

Metrage 337 m2
Type aanbod Bedrijfsruimte
Huur vanaf per direct
Huurprijs € 2.000,-- per maand excl. BTW en servicekosten

Locatie en Bereikbaarheid
het object is uitstekend te bereiken met zowel eigen als openbaar
vervoer en is gelegen op het bedrijventerrein de Nieuw Mathenesse te Schiedam.
Het bedrijventerrein is goed bereikbaar met eigen en openbaar vervoer
Voorzieningen
Bedrijfsruimte
• overheaddeur;
• heater;
• verlichting;
• brandslanghaspels;
• pantry;
• toilet.
Huurprijs
€ 2.000,-- per maand exclusief BTW en servicekosten
Servicekosten
nader te bepalen
Huurtermijn
in overleg
Huuringangsdatum
in overleg
Huurvoorwaarden
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met b.t.w.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.

Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door
PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meer bedrijfsruimte in de buurt