Foto's (2)

Winkels

Lelystraat 93A
Sliedrecht

Circa 889m2 showroom-/ winkelruimte verdeeld over de begane grond en de 1e verdieping gelegen aan de Lelystraat 93a te Sliedrecht

Metrage 889 m2
Type aanbod winkel-/showroom
Huurprijs € 6000,-- per maand

Locatie en Bereikbaarheid
het object is gelegen direct tegenover de entree van Loods5 in de directe nabijheid van de Rijksweg A-15 Rotterdam-Gorinchem aan een doorgaande weg op het bedrijventerrein ‘Nijverwaard’ en heeft door zijn gunstige ligging een uitstekende ontsluiting naar de Rijksweg A-15.
Indeling
Begane grond ca. 487 m²
1e verdieping ca. 402 m²
Voorzieningen
• Betonvloer;
• Daglichttoetreding d.m.v. ramen;
• Heaters;
• TL Armaturen;
• CV Ketel;
• Toiletten;
• Overheaddeur;
Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 6.000,-- per maand exclusief B.T.W. bij vooruitbetaling te
voldoen.
Huuringangsdatum
in overleg
Huurvoorwaarden
Bankgarantie
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), met de daarbij behorende algemene bepalingen.

Voorbehoud
Alle afspraken dienen te worden overlegd aan en goedgekeurd worden door de eigenaar.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door
PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meer winkels in de buurt