Foto's (5)

Bedrijfsruimte

Puntweg 16B
Spijkenisse

Bedrijfsruimte met kantoor gelegen op bedrijventerrein Halfweg 1 aan de Puntweg 16b te Spijkenisse

Metrage 317 m2
Type aanbod Bedrijfsruimte met kantoor
Huurprijs € 2.700 per maand exclusief BTW en servicekosten

Locatie en Bereikbaarheid
Het bedrijfspand is gelegen op bedrijventerrein Halfweg I en is zeer gunstig gelegen tussen Waal- en Eemhaven en Maasvlakte. De bereikbaarheid is uitstekend gezien zijn gunstige ligging ten opzichte van de rijksweg A-15.
Voorzieningen
• Betonvloer;
• Daglichttoetreding d.m.v. een lichtstraat;
• Heater;
• TL Armaturen;
• CV Ketel;
• Uitstortgootsteen;
• Overheaddeur;

Kantoorruimte:
• Te openen ramen;
• Kabelgoten;
• Verwarming middels radiatoren;
• Systeem plafond met inbouwarmaturen;
• Pantry.
Indeling
Bedrijfsruimte ca. 254 m²
Kantoorruimte ca. 63 m2
5 parkeerplaatsen

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 2.700,-- per maand exclusief B.T.W. bij vooruitbetaling te
voldoen.
Huurtermijn
In overleg
Huuringangsdatum
In overleg
Servicekosten
Nader te bepalen
Huurvoorwaarden
Bankgarantie
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.

Voorbehoud
Alle afspraken dienen te worden overlegd aan en goedgekeurd worden door de eigenaar.

Bijzonderheden
Energielabel
Energielabel B , Energie Index 1,14 en geldig tot 25 juni 2029
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door
PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerbedrijfsruimte in de buurt