Foto's (3)

Bedrijfsruimte

Aventurijn 244
Dordrecht

Representatieve bedrijfs-kantoorruimte gelegen aan de Aventurijn 244 op bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht

Metrage 250 m2
Type aanbod Bedrijfsruimte met kantoor
Huur vanaf 250
Huurprijs € 2.500,-- per maand

Locatie en Bereikbaarheid
Het object is gelegen aan de op Bedrijventerrein
‘Dordtse Kill III’ dat langs rijksweg A-16 (Europoort-Rotterdam-Breda-Antwerpen) is gesitueerd. Uitstekende verbindingen van en naar deze rijksweg, rijksweg A-15 (Rotterdam-Tiel-Nijmegen) via de provinciale weg N3 (Papendrecht-Dordrecht
Indeling
kantoor ca. 135m²
bedrijfshal ca. 115m²
Voorzieningen
Kantoor :
Systeemplafonds met geïntegreerde verlichting;
Pantry;
Toilet;
Verwarming middels radiatoren;
Mechanische ventilatie.

Bedrijfshal:
Overheaddeur;
Verlichting;
Vrije hoogte ca. 6,20meter;
Verlichting;
Verwarming middels indirect gestookte gasheater.

Huurprijs
€ 2.500,-- per maand, exclusief BTW en servicekosten
Servicekosten
€ 85,-- per maand excl. BTW tbv:
- onderhoud en inspectie gasheater;
- onderhoud en inspectie overheaddeur;
- onderhoud en inspectie CV;
- onderhoud en inspectie dak;
- onderhoud en inspectie brandslanghaspel;
- onderhoud terrein;
- bijdrage parkmanagement Dordtse Kil III
- 5% administratiekosten
Huurtermijn
in overleg
Huuringangsdatum
in overleg
Huurvoorwaarden
Bankgarantie
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.

Voorbehoud
Alle afspraken dienen te worden overlegd aan en goedgekeurd worden door de eigenaar.

Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door
PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerbedrijfsruimte in de buurt

Bedrijfsruimte

Dordrecht
Toermalijnring800