Foto's (5)

Bedrijfsruimte

Toermalijnring 800
Dordrecht

Een twee-onder-één kap bedrijfsgebouw met representatieve kantoor- en bedrijfsruimte. Het gebouw heeft een moderne,
zakelijke uitstraling

Metrage 908 m2
Type aanbod bedrijfsruimte met kantoor
Koopsom €in overleg
Huur vanaf 908m2
Huurprijs € 7.000,-- per maand

Locatie en Bereikbaarheid
Gelegen op bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht direct aan een hoofdverkeersader binnen het bedrijventerrein.
Bereikbaarheid van en naar rijksweg A16 en via rondweg N3 naar rijksweg A15 is perfect. Op enkele autominuten afstand.
Voorzieningen
Het opleveringsniveau van de kantoorruimte is als volgt:
- representatief, overdekt entree;
- hardhouten kozijnen met isolerende beglazing;
- begane grond en verdieping: betonvloer met dekvloer;
- prefab betonnen trapopgang naar de verdieping met stalen leuningen;
- toiletruimte op begane grond en verdieping;
- pantry met warmwatervoorziening;
- de wanden worden behangklaar opgeleverd;
- diverse wandcontactdozen met loze leidingen t.b.v. databekabeling;
- systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
- verwarming en koeling door middel van een ‘VRV-systeem’;
- werkkasten;
- brandblusmiddelen.
Het opleveringsniveau van de bedrijfsruimte is als volgt:
- onderheide, monolithisch afgewerkte betonvloer, maximale vloerbelasting 2.500 kg/m²;
- unit scheidende wand kalkzandsteen Vellingkantblokken;
- vrije hoogte ca. 6,00 tot 6,30 meter;
- dubbele, elektrisch bedienbare overheaddeur met loopdeur, bxh 3500x4200;
- TL-verlichting;
- verwarming door middel van een direct gasgestookte heater;
- lichtstraten en gevelkozijnen ten behoeve van daglichttoetreding;
- toiletruimte;
- krachtstroom mogelijk;
- brandblusmiddelen.
Indeling
bedrijfsruimte: ca. 748 m²;
kantoorruimte: ca. 160 m²
16 eigen parkeerplaatsen.
Huurprijs
€7.000,-- per maand, excl. BTW en servicekosten
Kadastrale gegevens
Gemeente: Dordrecht
Sectie: V
Nummer: 1229
Grootte: 25 are 50 centiare (gedeeltelijk
Huurtermijn
in overleg
Huuringangsdatum
Per direct mogelijk
Huurvoorwaarden
Bankgarantie
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerbedrijfsruimte in de buurt

Bedrijfsruimte

Dordrecht
Aventurijn244