Foto's (5)

Bedrijfsruimte

Boelewerf 32
Ridderkerk

Functionele bedrijfshal van circa 665 m² en circa 240m² kantoorruimte en 102m² facilitaire ruimte verdeeld over twee lagen, welke vanaf de voorzijde een geweldig uitzicht heeft op de rivier “De Nieuwe Maas”Metrage 1007 m2
Type aanbod Bedrijfsruimte met kantoor
Huur vanaf 1007
Huurprijs € 6.000,-- per maand, excl. BTW enb servicekosten

Locatie en Bereikbaarheid
Bedrijventerrein Boelwerf is gesitueerd langs de Ringdijk en biedt middels de Rijnsingel
goede verbindingen van en naar de Rijkswegen A15 (Europoort-Rotterdam-Gorinchem)
en A16 (Rotterdam-Dordrecht-Breda)
Indeling
Kantoorruimte : ca. 240 m² (in 2 lagen)
Facilitair : ca. 102 m²
Bedrijfsruimte 1 : ca. 665 m²

Voorzieningen
Bedrijfsruimte:
• Monoliet afgewerkte betonvloer, maximale vloerbelasting 1.500kg/m2;
• Vrije hoogte 6 meter;
• Elektrisch bedienbare overheaddeur;
• Lichtstraten;
• Verlichtingsarmaturen;
• Krachtstroom;
• Verwarming middels indirect gestookte heaters;
Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 6.000,-- per maand, excl. BTW en servicekosten.

Huurtermijn
in overleg
Huuringangsdatum
in overleg, per direct mogelijk
Servicekosten
nader overeen te komen
Huurvoorwaarden
Bankgarantie:
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of
waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de
hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering:
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de
Consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting:
Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet
aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter
compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor
BTW belaste huur.

Huurovereenkomst:
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende
Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen
aangevuld met bijzondere bepalingen.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerbedrijfsruimte in de buurt

Bedrijfsruimte

Ridderkerk
Glasblazerstraat4

Bedrijfsruimte

Ridderkerk
Pottenbakkerstraat30