Foto's (5)

Bedrijfsruimte

Glasblazerstraat 4
Ridderkerk

Functionele bedrijfshal van circa 128 m² en ca. 92m2 kantoor gelegen op bedrijventerrein Donkersloot Noord aan de Glasblazerstraat 4 te Ridderkerk.

Metrage 220 m2
Type aanbod Bedrijfsruimte met kantoor
Huur vanaf per direct
Huurprijs € 1.850,-- per maand excl. BTW en servicekosten

Locatie en Bereikbaarheid
Het object is gelegen op bedrijventerrein “Donkersloot Noord”. Middels de
Rotterdamseweg zijn er uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A-15
(Europoort-Rotterdam-Gorinchem) en A-16 (Rotterdam-Dordrecht-Breda).

Indeling
Kantoorruimte : ca. 92 m²
Bedrijfsruimte : ca. 128 m²
Voorzieningen
Bedrijfsruimte
· vrije hoogte ca. 6 m
· monoliet afgewerkte betonvloer met een vloerbelasting van 1.500 kg/m2
· TL basisverlichting
· verwarming d.m.v. indirect gestookte gasheater
· 1 overheaddeur van 3.5 x 4.2 m
· brandblusvoorzieningen
· nooddeur in achtergevel

Kantoorruimte
· toiletgroep
· pantry
· systeemplafond met geïntegreerde verlichtingsarmaturen
· cv gas met radiatoren
Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 1.850,-- per maand, excl. BTW en servicekosten.

Servicekosten
€ 70,-- per maand exclusief BTW
Huuringangsdatum
per direct
Huurtermijn
in overleg
Bijzonderheden
Energielabel A, EI 1,00 , geldig tot 24 december 2030
Huurvoorwaarden
Bankgarantie:
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of
waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de
hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering:
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de
Consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting:
Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet
aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter
compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor
BTW belaste huur.

Huurovereenkomst:
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende
Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen
aangevuld met bijzondere bepalingen.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerbedrijfsruimte in de buurt

Bedrijfsruimte

Ridderkerk
Pottenbakkerstraat30

Bedrijfsruimte

Ridderkerk
Boelewerf32