Foto's (1)

Bedrijfsruimte

Bovendijk 204
rotterdam

Een bedrijfsruimte van ca. 600 m2 met ca. 95 m2 kantoorruimte gelegen op het bedrijvenpark Zestienhoven aan de Bovendijk 201 te Rotterdam.Metrage 595 m2
Type aanbod Bedrijfsruimte met kantoor
Huurprijs € 4.000,-- per maand excl. BTW en servicekosten

Locatie en Bereikbaarheid
Het object is uitstekend gelegen ten opzichte van openbaar vervoer(NS Station Wilgenplaslaan), Rotterdam-Airport (5 minuten!) en Rijkswegen A-13 en A-20 op korte afstand bereikbaar
Voorzieningen
De bedrijfsruimte is voorzien van;
• betonvloer;
• vloerbelasting ca. 3.000 kg/m²;
• elektrisch bedienbare overheaddeur;
• verwarming door middel van een heater;
• TL-verlichting;
• geïsoleerde gevels in dak;
• brandblushaspel;
• vrije hoogte 6,10 meter


De kantoorruimte is voorzien van:
• pantry;
• vloerbedekking;
• systeemplafonds met inbouwarmaturen;
• te openen ramen;
• verwarming middels radiatoren;
• eigen cv-ketel;
• hardhouten trap naar verdieping.

Indeling
Bedrijfsruimte ca. 600m²
Kantoorruimte ca. 95m²
Huurprijs
€ 4.000,-- per maand

Bovengenoemde prijs is bij vooruitbetaling per maand verschuldigd en zijn exclusief BTW.

Huurtermijn
In overleg
Huuringangsdatum
In overleg
Servicekosten
In overleg vast te stellen
Huurvoorwaarden
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met b.t.w.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meer bedrijfsruimte in de buurt

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Satijnbloem 63

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Satijnbloem 57

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Vlambloem 163

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Graafstroomstraat 51-53

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Sydneystraat 11

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Keersopstraat 37-39

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Vlambloem 125