Foto's (5)

Bedrijfsruimte

Cairostraat 59
Rotterdam

Een bedrijfsruimte van ca. 225m2 met ca. 100 m2 kantoorruimte verdeeld over de begane grond en de 1e verdieping gelegen op het bedrijvenpark Noord-West aan de Caïrostraat 53 te Rotterdam Noord-West.

Metrage 325 m2
Type aanbod Bedrijfsruimte met kantoor
Huurprijs € 2.350,-- per maand excl. BTW en servicekosten

Locatie en Bereikbaarheid
Het object is uitstekend gelegen ten opzichte van openbaar vervoer, Rotterdam-Airport (5 minuten!) en diverse uitvalswegen, zoals de Matlingeweg. De Matlingeweg is de hoofdverbindingsweg tussen Rijksweg A13 (Rotterdam-Den Haag), Rijksweg A20 (Gouda-Hoek van Holland) en het centrum van Rotterdam.
Voorzieningen
De bedrijfsruimte is voorzien van;
• betonvloer;
• vloerbelasting ca. 1.500 kg/m²;
• overheaddeur;
• loopdeur in voor- en achtergevel;
• verwarming door middel van een heater;
• TL-verlichting;
• geïsoleerde lichtstraat in dak;
• brandblushaspel;
• ingebouwd kantoor/opslag.
De kantoorruimte is voorzien van:
• pantry;
• vloerbedekking;
• toilet met voorportaal;
• systeemplafonds met inbouwarmaturen;
• te openen ramen;
• verwarming middels radiatoren;
• eigen cv-ketel;
• afgewerkte wanden;
• hardhouten trap naar verdieping;
• aparte archiefruimte.
Indeling
ca. 225m2 bedsrijfsruimte

ca. 100m2 kantoorruimte
Huurprijs
€ 2.450,-- per maand exclusief BTW en servicekosten
Servicekosten
€ 100,-- per maand exclusief BTW
Huuringangsdatum
In overleg
Huurvoorwaarden
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met b.t.w.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie juli 2003, met de daarbij behorende algemene bepalingen
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerbedrijfsruimte in de buurt

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Satijnbloem63

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Satijnbloem57

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Vlambloem 163

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Graafstroomstraat 51-53

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Sydneystraat 11

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Keersopstraat37-39

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Satijnbloem 39