Foto's (6)

Bedrijfsruimte

Plomperstraat 14
Rotterdam

multifunctionele bedrijfsruimte is gelegen aan de Plompertstraat 14 te Rotterdam.

Metrage 600 m2
Type aanbod Bedrjfsruimte
Huur vanaf direct
Huurprijs € 3.500,-- per maand exclsuief BTW en servicekosten

Locatie en Bereikbaarheid
Het bedrijfscomplex ligt direct nabij het Waalhavengebied. Via
de Waalhaven Oostzijde is er een goede verbinding met Rijksweg A15. Tevens is er een goede verbinding met het centrum van de stad
Voorzieningen
De kantoorruimte zal in goede staat worden opgeleverd, onder andere voorzien van:
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- huidige vloerbedekking;
- scheidingswanden;
- cat 5 bekabeling;

De bedrijfsruimte is onder andere voorzien van:
- gasgestookte heater;
- overheaddeur;
- verlichting;
- toilet;
Indeling
Begane grond : ca. 600m² ( bedrijfshal)
1e verdieping : ca. 150m² ( kantoor)
Huurprijs
€ 3.500,-- per maand exclusief BTW en servicekosten
Huurtermijn
In overleg vast te stellen
Huurvoorwaarden
Bankgarantie
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie juli 2003, met de daarbij behorende algemene bepalingen.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerbedrijfsruimte in de buurt

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Satijnbloem63

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Satijnbloem57

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Vlambloem 163

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Graafstroomstraat 51-53

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Sydneystraat 11

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Keersopstraat37-39

Bedrijfsruimte

Rotterdam
Satijnbloem 39