Foto's (6)

Kantoorruimte

Industrieweg 47
Berkel en Rodenrijs

Per direct beschikbaar diverse kantoorunits vanaf 29m2 aan de Industrieweg 47 te Berkel en Rodenrijs.

Metrage 29 m2
Type aanbod Te huur
Huur vanaf In overleg
Huurprijs € 75,00 per maand (vanaf)

Locatie en Bereikbaarheid
Diverse kantoorunits in het verzamelgebouw aan de Industrieweg te Berkel en Ronderijs. Het complex is gelegen op het bedrijventerrein Berkel en Rodenrijs, op loopafstand van het Randstadrail station Rodenrijs.
Huurprijs
€ 75,-- per m2, per jaar exclusief BTW en servicekosten
Voorzieningen
De kantoorruimte zal in goede staat worden opgeleverd o.a. vzv:
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen
- huidige vloerbedekking
- scheidingswanden
- gemeenschappelijke toiletten en pantry
- royale entree met balie
- buiten zonwering
Huurtermijn
In overleg.
Servicekosten
€ 35,-- per m², per jaar exclusief omzetbelasting.
Huurvoorwaarden
Bankgarantie
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerkantoorruimte in de buurt