Foto's (5)

Kantoorruimte

Duikerlaan 334-336
Capelle aan den IJssel

Nieuw te realiseren winkel / kantoorruimten van 100m2 en 130m2, aan de Duikerlaan hoek Pelikaanweg te Capelle aan den IJssel

Metrage 230 m2
Type aanbod winkel/ kantoorruimte
Huur vanaf 100m2
Huurprijs € 2000,-- per maand excl. BTW en servicekosten

Locatie en Bereikbaarheid
De winkel-/kantoorruimten zijn gelegen aan de Duikerlaan te Capelle aan den IJssel , direct nabij winkelcentrum Koperwiek en metrostation Koperwiek.
Deze op zicht locatie gelegen ruimten zijn uitstekend bereikbaar middels openbaar vervoer en of eigen vervoer mede vanwege de in ruime mate aanwezige parkeervoorzieningen.
Indeling
Unit 1
100m2

Unit 2
130m2
Huurprijs
huurprijs vanaf € 2.000,-- per maand excl. BTW
Servicekosten
nader te bepalen
Voorzieningen
nader te bepalen in overleg met kandidaat huurder
Huuringangsdatum
Medio 2019
Huurvoorwaarden
Huurprijsherziening :
jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis
van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de
consumentenprijs index (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs

Huurgarantie :
een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van
drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Omzetbelasting :
huurder dient bereid te zijn een volmacht aan verhuurder af te
geven om mede namens hem, huurder, een verzoek te richten
tot de Inspectie der Omzetbelasting om de huurpenningen te
mogen belasten met BTW.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde gedurende de gehele
huurperiode voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste
prestaties.

Voorbehoud :
Alle afspraken dienen te worden overlegd aan en goedgekeurd worden door de eigenaar.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerkantoorruimte in de buurt

Kantoorruimte

Capelle aan den IJssel
Warenarburg 1-5

Kantoorruimte

Capelle aan den IJssel
Rivium 3e straat 32-48

Kantoorruimte

Capelle aan den IJssel
Cypresbaan45

Kantoorruimte

Capelle aan den IJssel
De Linie5

Kantoorruimte

Capelle aan den IJssel
De Linie3