Foto's (2)

Kantoorruimte

Cairostraat 69-97
Rotterdam

Totaal circa 2.531 m2 kantoor/ verkoop-/ showroom-/ praktijkruimte gelegen aan de Cairostraat 69-97 te Rotterdam Noord-West. Er is ruimte beschikbaar vanaf 125m2. In de nabije omgeving en voor de deur is er voldoende parkeergelegenheid

Metrage 2531 m2
Type aanbod kantoor/ showroom/ praktijkruimte
Huur vanaf 125m2
Huurprijs € 75,-- pm2 per jaar

Locatie en Bereikbaarheid
Het bedrijvenpark Rotterdam Noord-West is aan twee zijden ontsloten. Aan de noordzijde is een directe aansluiting op de A13 (Rotterdam - Den Haag). Aan de zuidzijde geeft de Matlingeweg via de Spaanse Polder een uitstekende verbinding met de A20 (Hoek van Holland – Utrecht). Hierdoor zijn de luchthaven “Rotterdam The Hague Airport”, het havengebied, het Westland en alle steden in de Randstad optimaal bereikbaar. Met openbaar vervoer is de locatie bereikbaar via verschillende busverbindingen
Voorzieningen
De units zijn voorzien van o.a.;
• systeemplafonds met inbouwarmaturen;
• afgewerkte wanden;
• kabelgoten;
• toilet;
• pantry;
• zelfstandige c.v.-installatie met radiatoren
Indeling
het gebouw beschikt over diverse ruimten vanaf 125m² - 2.531m², welke geschikt zijn als kantoor-/ showroom-/ verkoop-/ praktijkruimte.
Huurprijs
Afhankelijk van ligging, afmeting en type ruimte worden er huurprijzen gehanteerd vanaf € 75,-- per m² per jaar , exclusief BTW en servicekosten
Huurtermijn
in overleg
Servicekosten
€ 35,-- per m² per jaar exclusief BTW
Huurvoorwaarden
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met b.t.w.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door
PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerkantoorruimte in de buurt

Kantoorruimte

Rotterdam
Cairostraat 101 - 109

Kantoorruimte

Rotterdam
Sydneystraat 33-37

Kantoorruimte

rotterdam
Amstelstraat 11

Kantoorruimte

Rotterdam
Frobenstraat19 t/m 21

Kantoorruimte

Rotterdam
Hongkongstraat 43-49

Kantoorruimte

Rotterdam
Piekstraat15-35