Foto's (3)

Kantoorruimte

Hongkongstraat 43-49
Rotterdam

Kwalitatief hoogwaardige kantoorunit gelegen aan de Hongkongstraat 43-49 op het uitermate representatieve bedrijvenpark “Noord-West” te Rotterdam.

Metrage 65 m2
Type aanbod Kantoorruimte
Huur vanaf 65m2
Huurprijs € 750,-- per maand exclusief BTW

Locatie en Bereikbaarheid
Het bedrijvenpark “Rotterdam Noord-West” is aan twee zijden ontsloten. Aan de noordzijde is een directe aansluiting op de A13 (Rotterdam-Den Haag). Aan de zuidzijde geeft de Matlingeweg via de Spaanse Polder een uitstekende verbinding met de A20 (Hoek van Holland-Utrecht). Daardoor zijn de luchthaven “Rotterdam Airport”, het havengebied, het Westland en alle steden in de Randstad uitstekend bereikbaar. Met openbaar vervoer is de locatie bereikbaar via verschillende busverbindingen.
Indeling
Ca. 65m2
Voorzieningen
De kantoorunit is voorzien van o.a.:
- ruime entree
- systeemplafonds voorzien van verlichting;
- wandkabelgoten;
- verwarming d.m.v. radiatoren;
- pantry;
- toilet.
Huurprijs
€ 750,-- per maand exclusief BTW en servicekosten
Servicekosten
nader te bepalen
Huurtermijn
In overleg
Oplevering
In overleg
Huurvoorwaarden
Bankgarantie
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie juli 2003, met de daarbij behorende algemene bepalingen.

Voorbehoud
Alle afspraken dienen te worden overlegd aan en goedgekeurd worden door de eigenaar.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerkantoorruimte in de buurt

Kantoorruimte

Rotterdam
Cairostraat 101 - 109

Kantoorruimte

Rotterdam
Cairostraat69-97

Kantoorruimte

Rotterdam
Sydneystraat 33-37

Kantoorruimte

rotterdam
Amstelstraat 11

Kantoorruimte

Rotterdam
Frobenstraat19 t/m 21

Kantoorruimte

Rotterdam
Piekstraat15-35