Foto's (6)

Kantoorruimte

Sydneystraat 33-37
Rotterdam

ca. 689m2 kantoorruimte beschikbaar in units vanaf ca 150m2 - ca. 4010m2 aan de Sydneystraat 33-37 te Rotterdam Noord West

Metrage 689 m2
Type aanbod kantoorruimte
Huur vanaf 150m2
Huurprijs € vanaf 1.250,-- per maand

Locatie en Bereikbaarheid
Het bedrijvenpark “Rotterdam Noord-West” is aan twee zijden ontsloten. Aan de noordzijde is een directe aansluiting op de A13 (Rotterdam-Den Haag). Aan de zuidzijde geeft de Matlingeweg via de Spaanse Polder een uitstekende verbinding met de A20 (Hoek van Holland-Utrecht). Daardoor zijn de luchthaven “Rotterdam Airport”, het havengebied, het Westland en alle steden in de Randstad uitstekend bereikbaar. Met openbaar vervoer is de locatie bereikbaar via verschillende busverbindingen.

Voorzieningen
De kantoorunits zijn voorzien van o.a.:
- ruime entree
- systeemplafonds voorzien van verlichting;
- wandkabelgoten;
- verwarming d.m.v. radiatoren;
- pantry;
- toilet.
Indeling
Afmetingen en
huurprijzen
Beschikbare units

Sydneystraat 33 ca. 401m² € 3.341,-- per maand

Sydneystraat 37 ca. 288m² € 2.400,-- per maand

Genoemde huurprijzen zijn exclusief omzetbelasting en servicekosten
Huurvoorwaarden
per direct
Bijzonderheden
Bankgarantie
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.

Voorbehoud
Alle afspraken dienen te worden overlegd aan en goedgekeurd worden door de eigenaar.

Meerkantoorruimte in de buurt

Kantoorruimte

Rotterdam
Cairostraat 101 - 109

Kantoorruimte

Rotterdam
Cairostraat69-97

Kantoorruimte

rotterdam
Amstelstraat 11

Kantoorruimte

Rotterdam
Frobenstraat19 t/m 21

Kantoorruimte

Rotterdam
Hongkongstraat 43-49

Kantoorruimte

Rotterdam
Piekstraat15-35