Winkels

De Genestetstraat 52
Ridderkerk

ca. 90m² winkelruimte (voormalige kapsalon) gelegen aan de Genestetstraat 52 te
Ridderkerk

Metrage 90 m2
Type aanbod Winkelruimte
Huurprijs € op aanvraag

Locatie en Bereikbaarheid
het object maakt deel uit van het buurtwinkelcentrum Plein Oost. De overige huurders
zijn o.a. Chinees restaurant, Pizzeria, Slager, Supermarkt.
Voorzieningen
· Verlichting
· Plafond
· Meterkast
· Toilet
· Pantry
· Kapsalon inventaris is ter overname.
Huurprijs
op aanvraag
Huurtermijn
in overleg
Huuringangsdatum
per direct mogelijk
Huurvoorwaarden
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle
Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte
van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen
met b.t.w.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het
gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer
gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder
niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig
moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan
worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor
verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast
te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende
Zaken (ROZ), met de daarbij behorende algemene bepalingen.
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet
bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers
en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten
en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Winkels

Rotterdam
Cairostraat 69-97

Winkels

Sliedrecht
Lelystraat 93A

Winkels

Capelle aan den IJssel
Duikerlaan 400

Winkels

Rotterdam
Oostzeedijk 332