Foto's (4)

Kantoorruimte

Cairostraat 101 - 109
Rotterdam

Voor de verhuur beschikbaar diverse vrijstaande kantoorunits vanaf ca. 50 m2, gelegen aan de Cairostraat 101 t/m 111 te Rotterdam Noord-West op het Bedrijvenpark Noord-West.

Metrage 50 m2
Huur vanaf 50m2
Huurprijs € 850,-- per maand excl. BTW

Locatie en Bereikbaarheid
Het bedrijvenpark Rotterdam Noord-West is aan twee zijden ontsloten. Aan de noordzijde is een directe aansluiting op de A13 (Rotterdam - Den Haag). Aan de zuidzijde geeft de Matlingeweg via de Spaanse Polder een uitstekende verbinding met de A20 (Hoek van Holland – Utrecht). Hierdoor zijn de luchthaven “Rotterdam The Hague Airport”, het havengebied, het Westland en alle steden in de Randstad optimaal bereikbaar. Met openbaar vervoer is de locatie bereikbaar via verschillende busverbindingen
Voorzieningen
• systeemplafonds met inbouwarmaturen;
• afgewerkte wanden;
• toilet;
• pantry;
• zelfstandige c.v.-installatie met radiatoren
Huurprijs
Ca. 50 m2 € 850,=


Huurprijzen zijn per maand en exclusief BTW
Servicekosten
€ 50,-- per maand exclusief BTW
Huuringangsdatum
in overleg
Huurtermijn
in overleg
Huurvoorwaarden
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met b.t.w.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen
Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door
PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Meerkantoorruimte in de buurt

Kantoorruimte

Rotterdam
Cairostraat69-97

Kantoorruimte

Rotterdam
Sydneystraat 33-37

Kantoorruimte

rotterdam
Amstelstraat 11

Kantoorruimte

Rotterdam
Frobenstraat19 t/m 21

Kantoorruimte

Rotterdam
Hongkongstraat 43-49

Kantoorruimte

Rotterdam
Piekstraat15-35