Commercieel beheer


Een doelstelling die vraagt om visie, expertise, dynamiek, daadkracht en vooral betrokkenheid, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van een optimaal rendement en continuïteit door middel van onder andere:

- Werving en selectie van potentiële huurders bij eventuele leegstand.
- Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid antecedenten onderzoek.
- Advisering wat betreft de hoogte en eventuele huurverhoging van de maandelijkse huurprijs.
- Het verzorgen van het huurcontract en de complete afhandeling hiervan.
- Informatievoorziening inzake de gemeentelijke regelingen en bepalingen inzake de woon-
  werkomgeving en de begeleiding hierbij.
- Het onderhouden van contacten met de huidige huurders.
- Uitbrengen van technische en functionele adviezen.


Financieel en administratief beheer


Iedere maand een financiële en administratieve rapportage van de uitgevoerde en nog uit te voeren handelingen die van toepassing zijn op uw onroerend goed portefeuille. Dit alles duidelijk weergegeven in overzichtelijke schema's. Hierbij gebruik makend van speciale software programma's. Enkele werkzaamheden:

- Het versturen van overzichten betreffende de maandelijkse huurinkomsten.
- Indien nodig het versturen van aanmaningen en dagvaardingen. 
- Jaarlijks opstellen van een servicekosten overzicht.
- Zorg dragen voor de jaarlijkse huurverhogingen.

Ons nieuwste aanbod

Capelle aan den IJssel
Warenarburg 1-5
U heeft een vraag of wilt persoonlijk advies?

010-220 06 46

Capelle aan den IJssel
Essebaan 30

Rotterdam
Cairostraat 101 - 109